รายการดูบอลสด

 • เวลา
  คู่บอล
  ราคาเต็มเวลา
  สูง/ต่ำเต็มเวลา
  ราคาครึ่งเวลา
  สูง/ต่ำครึ่งเวลา
{{ livescore.date }}
{{ league.league_name == null ? league.country.name+" | "+league.league_name_englist : league.league_name }}
 • {{ fixture.time.status == "NS" ? "?" : fixture.scores.localteam_score }} : {{ fixture.time.status == "NS" ? "?" : fixture.scores.visitorteam_score }}

  {{ getTime(fixture.time) }}

  {{ fixture.localteam_name_thai == null ? fixture.localTeam.data.name : fixture.localteam_name_thai }}

  {{ fixture.visitorteam_thai == null ? fixture.visitorTeam.data.name : fixture.visitorteam_thai }}

  {{ fixture.localteam_name_thai == null ? fixture.localTeam.data.name : fixture.localteam_name_thai }}

  {{ fixture.visitorteam_thai == null ? fixture.visitorTeam.data.name : fixture.visitorteam_thai }}

  {{ odds_item_bookmaker_odds['handicap'] > 0 ? odds_item_bookmaker_odds['handicap'] : ' ' }}

  {{odds_item_bookmaker_odds['value'] }}

  {{odds_item_bookmaker_odds['total'] }}

  {{odds_item_bookmaker_odds['value'] }}

  {{ odds_item_bookmaker_odds['handicap'] > 0 ? odds_item_bookmaker_odds['handicap'] : ' ' }}

  {{ odds_item_bookmaker_odds['value'] >= 0 ? odds_item_bookmaker_odds['value'] : " " }}

  {{ odds_item_bookmaker_odds['value'] >= 0 ? odds_item_bookmaker_odds['value'] : " " }}

  {{odds_item_bookmaker_odds['total'] }}

  {{odds_item_bookmaker_odds['value'] }}