ขาดแค่ผลการแข่งขัน! ‘ชาบี’มั่นใจบาร์ซามาถูกทางแล้ว