‘เอดู’คุยเปิดใจคุยเวงเกอร์เรื่องโอกาสกลับมาช่วยทีมในอนาคต