#ไฮไลท์ฟุตบอล [ ซานเดฟยอร์ด 4 – 1 ออด เกรนแลนด์ ] นอร์เวย์ ทิปเปลีเก้น 2023