#ไฮไลท์ฟุตบอล [ ซาร์ปสบอร์ก 2 – 1 เฮาเกซุนด์ ] นอร์เวย์ ทิปเปลีเก้น 2023