#ไฮไลท์ฟุตบอล [ ทรอมโซ่ ไอแอล 3 – 1 เอสเค บรานน์ ] นอร์เวย์ ทิปเปลีเก้น 2023