#ไฮไลท์ฟุตบอล [ ทรอมโซ่ ไอแอล 0 – 0 วาเลเรนก้า ] นอร์เวย์ ทิปเปลีเก้น 2023