#ไฮไลท์ฟุตบอล [ ออด เกรนแลนด์ 1 – 0 โมลด์ ] นอร์เวย์ ทิปเปลีเก้น 2023