#ไฮไลท์ฟุตบอล [ ออด เกรนแลนด์ 0 – 2 โบโด กลิมท์ ] นอร์เวย์ ทิปเปลีเก้น 2023