#ไฮไลท์ฟุตบอล [ เฮาเกซุนด์ 1 – 2 ทรอมโซ่ ไอแอล ] นอร์เวย์ ทิปเปลีเก้น 2023