#ไฮไลท์ฟุตบอล [ โบโด กลิมท์ 0 – 2 ทรอมโซ่ ไอแอล ] นอร์เวย์ ทิปเปลีเก้น 2023