#ไฮไลท์ฟุตบอล [ เลช พอซนาน 3 – 3 จาเกียลโลเนีย ] โปแลนด์ เอ็คสตรัคลาซ่า 2023/25.10.66