#ไฮไลท์ฟุตบอล [ เลช พอซนาน 4 – 1 รากูฟว์ เชสโตว์ฮาวา ] โปแลนด์ เอ็คสตรัคลาซ่า 2023/29.9.66